Rezultate

Selecție reprezentativă

Instruiri/cursuri

Perfecționarea resursei umane

Curs intensiv ENVI

În perioada octombrie – noiembrie 2018, a fost organizat cursul intensiv de ENVI la care au participat 20 de cercetatori. Cursul a fost focusat pe functionalitățile de bază ale programului ENVI și a modulului Feature Extraction. Au fost prezentate aspecte privind analiza și procesarea datelor multispectrale și hiperspectrale.

De-a lungul cursului au fost prezentări și exerciții cu date de la diferiți senzori (multispectral, hiperspectral și radar), ASTER, AVIRIS, Quickbird, RadarSat, AVHRR, SPOT, Landsat, TMS, si USGS DEM. Au fost prezentate modalități de procesare în batch și de dezvoltare a propriilor extensii pentru ENVI.

Instruire privind aplicarea tehnicii Laser Doppler Vibrometry

Curs avansat de pregătire, susținut la sediul Polytech din Waldbronn, Germania care a avut ca scop instruirea privind utilizarea sistemului PSV 400, Vibrometru Doppler cu Laser (LDV). S-au efectuat numeroase măsurători folosind sistemul PSV400 pe probe de diferite forme si compoziții si au fost prezentate îmbunătățiri ce pot fi aduse sistemului LDV utilizat de către echipa CERTO, având aplicații în patrimoniul cultural pentru identificarea non-contact și non-invazivă a desprinderilor și fisurilor structurale, prin adăugarea de noi componente. Aceste îmbunătățiri reprezintă posibilitatea de a face măsurători de vibrometrie la nivel microscopic si posibilitatea adăugării unui geo-laser ce permite înregistrarea denivelărilor suprafeței de scanare.

Curs procesare date pentru modele 3D

Pentru procesarea fotogrammetrică terestră cât și cea aeriană sunt recunoscute câteva pachete software ca fiind cele mai eficiente: Agisoft Metashape (fost Photoscan) și Reality Capture, ambele comerciale. În cadrul institutului este necesara utilizarea Agisoft Metashape (Photoscan) PRO. Fluxul de lucru pentru documentarea tridimensională utilizând metoda fotogrametrică presupune o serie de etape: achiziția de date, rezolvarea iluminării, plan de lucru/zbor, fotografiere, gestiunea fișierelor 2D, procesarea datelor: determinarea coordonatelor 3D a punctelor din imaginile 2D, generare de nori de puncte, generare a modelului digital 3D, a texturilor și a produselor conexe (ortomozaicuri, hărți de elevație), Agisoft Metashape – procesare date, export model digital 3D, gestiunea fișierelor 3D.  (1 cercetator)

Curs Reflexw pentru metoda geofizică de investigare GPR

A fost urmat de un cercetator pentru a permite aplicații în ale GPR inclusiv în cel al patrimoniului cultural datorită caracteristicilor sale non-invazive. Modul de a procesa și vizualiza datele în format 3D utilizând software-ul Reflexw comparativ cu metodă clasică 2D aduce îmbunătățiri prin: un management mai bun al datelor, o interpretare mai precisă, Îmbunătățirea modului de vizualizare, coroborarea datelor în aplicații de tip GIS (Geographic Information System).

Curs OriginLab

Ofera informatii si metode noi de accesare si implementare a functiilor generale si complexe pentru prelucrarea datelor experimentale in programul Origin. Functii: prelucrare si accesare date; analiza grafica, importare si exportare date experimentale in diferite formate, procesare semnale analitice si analiza statistica. Două niveluri: începători, intermediari.

Curs de perfecționare SolidWorks

SW este un pachet de programe dedicat inginerilor mecanici, care permite proiectarea 2D și 3D și simularea solicitărilor la care sunt supuse structurile proiectate. În acest fel se scurtează semnificativ durata testării și se face o economie financiară considerabilă. Alte avantaje ale utilizării acestor programe sunt legate de:

● Compatibilitatea atât cu tehnologiile și materialele clasice de fabricație, cât și cu cele moderne (ex. 3D printing cu materiale plastice sau metalice);

● Posibilitatea administrării desenelor în format *.dwg și prelucrarea în alte programe (AUTOCad);

● Posibilitatea verificării interferențelor statice sau dinamice între piese;

● Existența unor biblioteci de piese standard sau organe de asamblare, care ușurează procesul de proiectare și de evaluare a costurilor de fabricație. (9 cercetatori)

Curs SPSS

Urmareste dezvolatarea capacitatii de analiza imagistica si  implică sortarea a unor volume mari de date nestructurate și obținerea de informații esențiale din acestea. Aceste informații sunt extrem de valoroase pentru luarea deciziilor. Statistica poate fi un instrument puternic atunci când se efectuează analiza datelor științifice.Folosind instrumentele statisticii, putem obține o perspectivă mai profundă și mai buna asupra modului în care sunt structurate datele experimentale. In aceasta etapa , cursul urmat a intararit capacitatea de cercetare in domeniul imagisticii medicale. (2 cercetatori)

Curs SimaPro

utilizarea softului este necesara pentru proiectele de bioeconomie in scopul modelarii eficiente a producției și determinarii sfârșitului ciclurilor de viață ale unui produs, gestionarea datelor si realizarea de scenarii necesare managementului productiei si firmei (1 cercetator).

Curs Validarea metodelor analitice

Perfectionarea personalului ICIA pentru aplicarea in LAM a validarii metodelor analitice dezvoltate in cadrul unitatii (in proiecte de cercetare sau economice) in conformitate cu SR ISO 17025 (1 cercetator).

Cursuri de formare profesională

  • Curs de auditor de mediu – a vizat dezvoltarea cunostintelor si aptitudinilor practice in vederea desfasurarii auditului de mediu, cunoasterea standardelor in domeniu, planificarea auditului, analiza preliminara si realizarea unui audit de mediu, precum si intocmirea rapoartelor si monitorizarea normelor impuse de legislatia in vigoare (7 cercetatori)
  • Curs Formator – necesar pentru largirea ofertei educationale, pentru transferul de cunostinte cu eficienta ridicata si stimularea valorificarii (1 cercetator);
  • Curs specializat pentru dobandirea de competente antreprenoriale (4 cercetatori);
  • Curs de proprietate intelectuală (2 cercetatori);
  • Curs instruire introducere in ANSYS CFD (4 cercetatori);
  • Curs Formator (TRAINER), acreditat ANC – cod C.O.R. 242401. Diploma emisa de A.N.C si Ministerele Muncii si Educatiei (2 cercetatori)
  • Curs manager proiect autorizat A.N.C. pentru toate competentele profesionale (C.O.R. 242101). Certificare emisa de N.C, Ministerul Educatiei si Ministerul Muncii, recunoscuta in U.E. (5 cercetatori)
  • Curs GDPR autorizat ANC Persoane instruite: 6 persoane care lucreaza cu date cu caracter personal si date de firme
  • curs autorizat PSI (1 persoana)