Programul de finanțare

Scurtă prezentare

About Us

Despre program

Competiția a fost lansată de MINISTERUL CERCETĂRII ŞI INOVĂRII și este intitulată Proiecte de dezvoltare instituțională  – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională Programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare Planul National de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III).

Competiția se organizează în cadrul Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare PNCDI III, Programul 1 – Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, subprogramul 1.2 – Performanţă instituţională. Programul este destinat susţinerii performanţei instituționale.

Scopul programului este susținerea proiectelor de dezvoltare instituțională pentru instituțiile de învățământ superior de stat acreditate și institutele de cercetare dezvoltare din România certificate, în vederea creșterii capacității și performanței instituționale, pentru a obţine cea mai mare valoare pentru banii investiţi în cercetare, prin concentrarea resurselor spre organizaţiile de cercetare publice. Performanța instituțională este stabilită pe bază de indicatori de performanță.