Obiective

Obiective

Obiectivul general

În vederea atingerii obiectivului general, în viziunea prezentului proiect, obiectivele specifice sunt urmărite de toate direcțiile de activitate specifice institutului – definite în PDI INOE 2000, precum și direcțiile de activitate suport pentru activitatea de cercetare propriu-zisă, pe care le numim și “transversale” (DT), care au fost identificate ca fiind direcții de interes strategic comun pentru toate componentele din structura organizațională a INOE 2000. Acestea din urmă cuprind eforturile care dezvoltă :

i. capacitatea de transfer tehnologic, stimularea inițiativelor antreprenoriale bazate pe implementarea rezultatelor cercetăriI;

ii. Asigurarea resursei umane înalt specializate, atât numeric, cât și cu capacitate de dezvoltare a paletei de servicii;

iii. Creșterea capacității administrative și de promovare a rezultatelor cercetării. Activitățile pe care proiectul le propune pentru atingerea obiectivelor specific sunt activități din categoriile eligibile specificate de pachetul de informații.

Activitățile careau un caracter comun sunt grupate în pachete de lucru, monitorizate periodic, coordonate de către un responsabil al pachetului de lucru și prin care se identifică clar și imediat rezulatele estimate pentru fiecare activitate în parte. 

Acest model de organizare este specific proiectelor cadru EU și ne permite totodată să evidențiem distribuția echilibrată a tipurilor de activități în raport cu toate direcțiile de activitate, fie ele direcții de cercetare, fie direcții suport transtematice, precum și atenția echilibrată și accesul la suportul financiar a tuturor componentelor din structura organizațională a institutului (departamente, colective, filiale etc.).

Obiectivul general al prezentului proiect constă în creșterea performanței instituționale a INOE2000, bazată pe trei piloni esențiali :
creșterea și consolidarea capacității și productivității în cercetare,
 creșterea competitivității la nivel național și internațional în domeniile CDI de competență;
 stimularea valorificării rezultatelor științifice.

Obiective specifice

O.1 Creșterea performanțelor și productivității activităților de cercetare-dezvoltare și inovare

O.2 Susținerea dezvoltării mijloacelor competitive ale cercetării (RU și infrastructura) cu implicare imediată în domeniile de dezvoltare durabilă

O.3 Valorificarea superioară a rezultatelor cercetării