PROINSTITUTIO

Proiect de susținere a dezvoltării, pentru creșterea capacității și performanței instituționale.

Despre proiect

DIRECTII STIINTIFICE PRIORITARE DE ACTIVITATE

D1

Fundamentarea tehnico-științifică a metodelor, procedurilor, tehnologiilor și echipamentelor
optoelectronice și complementare pentru investigarea mediului, inclusiv în cadrul misiunilor spațiale

D2

Evaluare/monitorizare/restaurare factori de mediu.

D3

Dezvoltarea și implementarea metodelor și tehnicilor optoelectronice și complementare pentru investigarea/ diagnosticarea/ restaurarea și conservarea patrimoniului cultural.

D4

Cercetari avansate privind sinergia dintre structurile care emit, transmit și interacționează cu radiația optică; dezvoltarea de aplicații optoelectronice și optospintronice.

D5

Procese integrate pentru dezvoltarea bioeconomică de noi surse regenerabile de energie.

D6

Metode si sisteme avansate de analiză si control pentru securitate alimentară; noi concepte nutriționale.

g

D7

Cercetari privind fenomenele și procesele fizice în domeniul presiunilor înalte.

DT8

Valorificarea rezultatelor cercetării, transfer tehnologic și antreprenoriat.

DT9

Perfecționarea și dezvoltarea resursei umane.

DT10

Creșterea capacității administrative și de promovare a rezultatelor cercetării.

Approach

Obiective

În vederea atingerii obiectivului general, în viziunea prezentului proiect, obiectivele specifice sunt urmărite de
toate direcțiile de activitate specifice institutului –clar și amplu definite în PDI INOE 2000, precum și direcțiile de
activitate suport pentru activitatea de cercetare propriu-zisă, pe care le numim și transversale (DT), care au fost identificate ca fiind direcții de interes strategic comun pentru toate componentele din structura organizațională
a INOE 2000.

Planul de dezvoltare instituțională

PDI este documentul de referință la care se raportează activitatea organizației și urmărește dezvoltarea coerentă,
solidă și echilibrată a acesteia în raport cu competențele și tendințele internaționale de evoluție ale domeniului
CDI specific institutului. PDI este instrumentul care guvernează deciziile în cadrul institutului și care relevă
impactul socio-economic al programului de cercetare, implicit gradul de valorificare urmărit și eficiența activității
proiectate.

Contactati-ne!

1 + 12 =

Sediu central

Atomiștilor 409
Măgurele, Ilfov, RO

Program de lucru

L-V: 8am - 5pm
S-S: Closed

Telefon

+40 (0) 21 457 45 22